A. HUYỆN VĨNH CỬU

Vĩnh Cửu là một huyện của tỉnh Đồng Nai, nằm ở tả ngạn sông Đồng Nai, có diện tích 1.073,1 km2 (15.473 hecta), chiều dài đông tây đoạn dài nhất 32 km, chiều nam bắc đoạn dài nhất 14 km (diện tích rừng tự nhiên 54.862 ha, diện tích mặt nước chuyên dùng 15.857 ha). Vĩnh Cửu có 12 đơn vị hành chín​h gồm: 11 xã và 01 thị trấn; dân số khoảng 140.377 người; mật độ dân số 128 người/km2.

 

      Huyện Vĩnh Cửu phía tây, tây nam, tây bắc giáp huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương; phía đông giáp huyện Định Quán; đông bắc giáp rừng Quốc gia Nam Cát Tiên và huyện Tân Phú; phía nam giáp thành phố Biên Hòa, đông nam giáp huyện Thống Nhất. Nhìn chung về địa thế, huyện Vĩnh Cửu như một bán cù lao với sông Đồng Nai và sông Bé bao bọc từ hướng tây nam lên đông bắc. Ngoài ra, huyện Vĩnh Cửu còn có hồ thủy điện Trị An tạo thành nhiều đảo lớn nhỏ (hai đảo lớn là Đồng Trường và Ó), tạo thành một cảnh quan sinh thái và môi trường phù hợp với việc khai thác du lịch.

B. PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN VĨNH CỬU

1. Phòng Giáo dục và Đào tạo là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Cửu, có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Vĩnh Cửu thực hiện việc quản lý nhà nước về các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, bao gồm: mục tiêu, chương trình và nội dung giáo dục và đào tạo; tiêu chuẩn nhà giáo và tiêu chuẩn cán bộ quản lý giáo dục, tiêu chuẩn cơ sở vật chất, thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em; quy chế thi cử và cấp văn bằng, chứng chỉ, bảo đảm chất lượng giáo dục và đào tạo.

2. Phòng Giáo dục và Đào tạo có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND huyện; đồng thời chịu sự chỉ đạo hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Giáo dục và Đào tạo.

C. THÔNG TIN NGÀNH

I. TÌNH HÌNH TRƯỜNG LỚP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN.

Năm học 2018 - 2019, toàn huyện hiện có 01 trung tâm GDTX và 47 đơn vị trường học, gồm:

- Mầm non: 16 trường (Công lập: 14 , Dân lập: 02)

- Tiểu học: 17 trường (Công lập: 17)

- THCS: 10 trường (Công lập: 10)

- THCS-THPT: 02 trường (Công lập: 01; Dân lập:01)

- THPT : 02 trường (Công lập: 02)

Trong đó Phòng GD&ĐT quản lý 43 trường thuộc bậc Mầm non, Tiểu học, THCS.

Phòng GD&ĐT thường xuyên chỉ đạo các trường MN công lập trên từng địa bàn theo dõi, kiểm tra và tham mưu với chính quyền trong việc lập thủ tục cấp phép hoạt động theo đúng quy định. Đã cấp phép hoạt động cho 40 cơ sở, còn 14 cơ sở chưa cấp phép hoạt động do giáo viên là trình độ tiểu học chưa đủ điều kiện cấp phép.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU NĂM 2018 (so với chỉ tiêu Nghị quyết 08-NQ/HU).

1. Tổng số học sinh huy động ra lớp trên địa bàn huyện là 34.335 học sinh/1068 lớp. Trong đó số học sinh Phòng Giáo dục và Đào tạo quản lý là 30.307 học sinh/960 lớp, tăng 1.985 học sinh, tăng 38 lớp so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể như sau:

- Bậc Mầm non:  huy động 7.971 cháu trong độ tuổi ra lớp, học ở 328 lớp (công lập: 4378/184 lớp; ngoài công lập đã cấp phép: 3593/144 lớp), so cùng kỳ năm trước tăng 433 cháu, tăng 11 lớp. Chia ra: Tổng số cháu Nhà trẻ ra lớp: 1137/79 lớp; tổng số trẻ Mẫu giáo: 6834/249 lớp.

- Bậc Tiểu học có 14.509 học sinh/431 lớp, so với cùng kỳ tăng 1.041 học sinh, tăng 21 lớp.

- Bậc THCS có 7.827 HS/201 lớp (chưa tính khối THCS của trường Huỳnh Văn Nghệ). So với cùng kỳ tăng 511 học sinh, tăng 6 lớp.

- Bậc THPT: 4.028 học sinh / 108 lớp (Công lập: 3940 học sinh / 105 lớp; Dân lập: 88 học sinh / 3 lớp).

2. Đối chiếu kết quả thực hiện nhiệm vụ với các chỉ tiêu được giao năm 2018 (Theo Nghị quyết số 08-NQ/HU).

- Năm 2018, số cháu nhà trẻ huy động ra lớp so với độ tuổi là 1137/4583 (công lập: 412; ngoài công lập: 527), tỷ lệ so với độ tuổi đạt 25%, đạt so với NQ-HU, so với cùng kỳ năm trước tăng 1%. Số cháu mẫu giáo ra lớp so với độ tuổi là 6834/6890 (công lập: 3616; ngoài công lập: 3218), tỷ lệ đạt 99 vượt 9 % so với NQ-HU, so với cùng kỳ năm trước tăng 1.7%. Trong đó mẫu giáo 5 tuổi: 2218/2272 (công lập: 1449, ngoài công lập: 769) đạt tỷ lệ: 98 %, đạt so với NQ-HU, so với cùng kỳ năm trước giảm 0.3%.

- Tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình Tiểu học đạt 100% (đạt chỉ tiêu NQ đề ra).

- Tỷ lệ HS tốt nghiệp THCS vào lớp 10 và các trường THCN hoặc Trung cấp nghề (bao gồm cả học sinh khối THCS trường Huỳnh Văn Nghệ) là 1701/1835 đạt 92,69% (chỉ tiêu NQ đề ra: 85%).

- Đến nay, ngành có 32/41 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, đạt tỷ lệ 78% (NQ 08 giao 80%).

Dự ước đến cuối năm 2018, ngành đạt một số chỉ tiêu còn lại như sau:

- Giữ vững kết quả và nâng cao chất lượng công tác XMC- PCGD bậc Tiểu học, THCS và phấn đấu huyện đạt chuẩn PCGD Mầm non cho trẻ 5 tuổi.

- Tỷ lệ Trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 đạt 80%, mức độ 2 đạt 2,5%.

- Huy động số trẻ đúng độ tuổi nhà trẻ ra lớp đạt 25%; trẻ vào mẫu giáo đạt 90% (trong đó, mẫu giáo 05 tuổi ra lớp đạt 98%); trẻ đúng độ tuổi vào lớp 1 đạt 100%; tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình Tiểu học đạt 100%; tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS đạt 98%, Học sinh tốt nghiệp THCS vào lớp 10, các Trường THCN, Trung cấp nghề đạt 85%.

D. THÔNG TIN TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN TRIỀU

​​

Ấp Tân Triều, Xã Tân Bình, Huyện Vĩnh Cửu, Tỉnh Đồng Nai

Trường TH Tân Triều có tổng diện tích là 8746 m2, được thành lập theo Quyết định số 244/QĐ-UBND ngày 06 tháng 3 năm 2006 của UBND huyện Vĩnh Cửu. Tổng số CB,CNV nhà trường hiện nay : 44/32 nữ, trường có 25/25 lớp học 2 buổi /ngày với tổng số học sinh 829/415 nữ.

Trường TH Tân Triều thuộc ấp Tân Triều, xã Tân Bình, diện tích tự nhiên là: 1.117 ha, với dân số trên 11.069 người, gồm 2559 hộ được chia thành 5 ấp, đa số phụ huynh học sinh đều sống bằng nông nghiệp, làm vườn, công nhân… mức sống của các hộ chỉ ở mức độ trung bình. Đây là xã trọng điểm được huyện đang đầu tư xây dựng xã Nông thôn mới nâng cao vào năm 2017.

Xã Tân Bình có phong trào giáo dục phát triển khá tốt. Lãnh đạo chính quyền địa phương và nhân dân luôn quan tâm chăm lo sự nghiệp giáo dục, chăm lo giúp đỡ học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên của nhà trường có trình độ chuyên môn từ đạt chuẩn đến trên chuẩn. Trường có cơ sở vật chất khá đầy đủ, khang trang, sạch đẹp phù hợp cho trường dạy 2 buổi/ngày. Nhà trường đã phấn đấu giữ chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học cấp Quốc gia, đạt MCLTT trường tiểu học, được UBND tỉnh Đồng Nai công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 vào tháng 01 năm 2008 và được tái công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia ( mức 1 Lần 2 ) vào tháng 6 năm 2014.

Trong thời gian qua, nhà trường luôn quyết tâm giữ vững danh hiệu trường đạt chuẩn cấp Quốc gia, phấn đấu đạt chuẩn mức 2; được UBND tỉnh khen thưởng “ Trường Xuất sắc cấp Tỉnh 8 năm liền ”, Thủ Tướng Chính phủ tặng Bằng khen năm học 2012 – 2013 và đang tiếp tục phấn đấu đề nghị cấp trên tặng Huân chương Lao động Hạng III.

Năm học mới 2018-2019, nhà trường có nhiều thuận lợi, Hội đồng Sư phạm nhà trường quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm học đề ra .