Tuesday, 27/09/2022 - 06:20|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI WEBSITE TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN TRIỀU
 • Tuan 9 Dong tu (lớp 4)
  | Lê Trọng Nguyên | 407 lượt tải | 1 file đính kèm
 • CÂY XOÀI CỦA ÔNG EM
  | Lê Trọng Nguyên | 392 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Giáo án lớp 3 - tuần 5
  | Lê Trọng Nguyên | 349 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Giáo án lớp 3 - tuần 3
  | Lê Trọng Nguyên | 369 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Giáo án lớp 3 - tuần 4
  | Lê Trọng Nguyên | 345 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Giáo an lớp 3 - tuần 2
  | Lê Trọng Nguyên | 368 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Giáo án lớp 3 - tuần 1
  | Lê Trọng Nguyên | 347 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Âm nhạc lớp 3 - cả năm
  | Lê Trọng Nguyên | 346 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Tập viết lớp 3 cả năm
  | Lê Trọng Nguyên | 346 lượt tải | 1 file đính kèm
 • An toàn giao thông
  | Lê Trọng Nguyên | 352 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Môn Mỹ thuật Lớp 3
  | Lê Trọng Nguyên | 369 lượt tải | 3 file đính kèm
 • Nước có những tính chất gì ?(Giáo án chuyền môn khoa học lớp 4)
  | Lê Trọng Nguyên | 354 lượt tải | 1 file đính kèm