Monday, 04/12/2023 - 07:54|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI WEBSITE TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN TRIỀU
 • Tuan 9 Dong tu (lớp 4)
  | Lê Trọng Nguyên | 458 lượt tải | 1 file đính kèm
 • CÂY XOÀI CỦA ÔNG EM
  | Lê Trọng Nguyên | 445 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Giáo án lớp 3 - tuần 5
  | Lê Trọng Nguyên | 401 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Giáo án lớp 3 - tuần 3
  | Lê Trọng Nguyên | 421 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Giáo án lớp 3 - tuần 4
  | Lê Trọng Nguyên | 400 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Giáo an lớp 3 - tuần 2
  | Lê Trọng Nguyên | 435 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Giáo án lớp 3 - tuần 1
  | Lê Trọng Nguyên | 393 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Âm nhạc lớp 3 - cả năm
  | Lê Trọng Nguyên | 387 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Tập viết lớp 3 cả năm
  | Lê Trọng Nguyên | 401 lượt tải | 1 file đính kèm
 • An toàn giao thông
  | Lê Trọng Nguyên | 404 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Môn Mỹ thuật Lớp 3
  | Lê Trọng Nguyên | 430 lượt tải | 3 file đính kèm
 • Nước có những tính chất gì ?(Giáo án chuyền môn khoa học lớp 4)
  | Lê Trọng Nguyên | 409 lượt tải | 1 file đính kèm