Tuesday, 27/09/2022 - 04:26|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI WEBSITE TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN TRIỀU
 • Tuan 9 Dong tu (lớp 4)
  | Lê Trọng Nguyên | 407 lượt tải | 1 file đính kèm
 • CÂY XOÀI CỦA ÔNG EM
  | Lê Trọng Nguyên | 392 lượt tải | 1 file đính kèm
 • TNXH LỚP 1- Cong viec o nha
  | Lê Trọng Nguyên | 388 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Ve sinh than kinh
  | Lê Trọng Nguyên | 386 lượt tải | 1 file đính kèm
 • TNXH lớp 3 mặt trăng là vệ tinh của trái đất bài 62
  | Lê Trọng Nguyên | 412 lượt tải | 1 file đính kèm
 • So do vong tuan hoan cua nuuoc trong tu nhien lớp 4
  | Lê Trọng Nguyên | 383 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Tiet 135- Số 100000-Luyen tap
  | Lê Trọng Nguyên | 386 lượt tải | 1 file đính kèm
 • T26- Ton trong thu tu, tai san nguoi khac
  | Lê Trọng Nguyên | 360 lượt tải | 1 file đính kèm
 • TNXH 1- BAI 13
  | Lê Trọng Nguyên | 404 lượt tải | 1 file đính kèm
 • LTVC3- MRVT Que huong
  | Lê Trọng Nguyên | 370 lượt tải | 1 file đính kèm