Tuesday, 27/09/2022 - 04:56|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI WEBSITE TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN TRIỀU
 • TL- Kỹ năng sống 2 - Tổng quan
  | Lê Trọng Nguyên | 303 lượt tải | 1 file đính kèm
 • TL-Kỹ năng sống 2
  | Lê Trọng Nguyên | 320 lượt tải | 1 file đính kèm
 • TL - Giáo dục kĩ năng sống 1
  | Lê Trọng Nguyên | 302 lượt tải | 1 file đính kèm
 • IN GIẤY KHEN HÀNG LOẠT - TRỘN THƯ
  | Lê Trọng Nguyên | 305 lượt tải | 1 file đính kèm
 • HỌC VI TÍNH CHO NGƯỜI MỚI HỌC
  | Lê Trọng Nguyên | 328 lượt tải | 1 file đính kèm
 • THI Ô CHỮ BẰNG QUAY SỐ
  | Lê Trọng Nguyên | 325 lượt tải | 1 file đính kèm
 • MINH HỌA XE CHẠY TRONG TOÁN CHUYỂN ĐỘNG-POWERPOINT
  | Lê Trọng Nguyên | 286 lượt tải | 1 file đính kèm
 • HƯỚNG DẪN CHỤP ẢNH BẰNG BÀN PHÍM
  | Lê Trọng Nguyên | 314 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Giải Mã bí mật và HD làm Kim Đồng Hồ Quay !
  | Lê Trọng Nguyên | 306 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Tẩy xóa và gọt tỉa hình trong Paint
  | Lê Trọng Nguyên | 317 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Hướng dẫn ghép hình trong Paint
  | Lê Trọng Nguyên | 297 lượt tải | 1 file đính kèm
 • MỘT SỐ HÀM EXCEL HỮU DỤNG VỚI GIÁO VIÊN
  | Lê Trọng Nguyên | 318 lượt tải | 1 file đính kèm