Thứ hai, 04/12/2023 - 06:36|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI WEBSITE TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN TRIỀU
 • HỌC LẬP TRÌNH SCRATCH 3.0
  | Nguyễn Thuỳ Trang | 43 lượt tải | 1 file đính kèm
 • TL- Kỹ năng sống 2 - Tổng quan
  | Lê Trọng Nguyên | 349 lượt tải | 1 file đính kèm
 • TL-Kỹ năng sống 2
  | Lê Trọng Nguyên | 371 lượt tải | 1 file đính kèm
 • TL - Giáo dục kĩ năng sống 1
  | Lê Trọng Nguyên | 355 lượt tải | 1 file đính kèm
 • IN GIẤY KHEN HÀNG LOẠT - TRỘN THƯ
  | Lê Trọng Nguyên | 352 lượt tải | 1 file đính kèm
 • HỌC VI TÍNH CHO NGƯỜI MỚI HỌC
  | Lê Trọng Nguyên | 379 lượt tải | 1 file đính kèm
 • THI Ô CHỮ BẰNG QUAY SỐ
  | Lê Trọng Nguyên | 375 lượt tải | 1 file đính kèm
 • MINH HỌA XE CHẠY TRONG TOÁN CHUYỂN ĐỘNG-POWERPOINT
  | Lê Trọng Nguyên | 336 lượt tải | 1 file đính kèm
 • HƯỚNG DẪN CHỤP ẢNH BẰNG BÀN PHÍM
  | Lê Trọng Nguyên | 365 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Giải Mã bí mật và HD làm Kim Đồng Hồ Quay !
  | Lê Trọng Nguyên | 358 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Tẩy xóa và gọt tỉa hình trong Paint
  | Lê Trọng Nguyên | 369 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Hướng dẫn ghép hình trong Paint
  | Lê Trọng Nguyên | 354 lượt tải | 1 file đính kèm